IDEA PLUS je preduzeće koje ima dvije osnovne grupe djelatnosti:

  • filmska i video distribucija
  • kreativna industrija


Filmska i TV distribucija

TV prava

IDEA PLUS predstavlja pionira na polju TV prava u Bosni i Hercegovini. Hiljade sati TV programa (igranog, dokumentarnog, animiranog)se uvozi, prevodi, lektoriše, titluje ili sinhronizuje na lokalne jezike za potrebe bosanskohercegovačkih medija.

Bioskopi

IDEA PLUS je već nekoliko godina stalna članica MEDIA programa Evropske komisije, a u okviru zajedničke akcije promocije evropske kinematografije. Osnovni dio našeg kataloga čine najnovija i najcjenjenija djela savremene evropske kinematografije. Trudimo se, i trudićemo se, da u zemlji u kojoj polako ali sigurno umiru bioskopi, BiH bioskopskoj publici publici damo priliku da bude dio evropske kulturne slike.Ukoliko želite da u Vašem bioskopu idete ukorak sa Evropom-kontaktirajte nas.

 

Kreativna industrija

U okviru ove podgrupe djelatnosti, IDEA PLUS funkcioniše kao klaster  marketinških stvaralaca. Potrebe za marketingom su velike i šarolike. Iako posjedujemo u sopstvenom vlasništvu najsavremeniju opremu i tehnološke procese, akcenat stavljamo na ljudski faktor: stvaraoce. Naši saradnici su isključivo profesionalci, po diplomi i po praktičnom radu: reditelji, snimatelji, montažeri, tv grafičari, majstori za svjetlo i ton, dizajneri, komunikolozi, profesori fakulteta, naučni radnici, scenaristi, producenti. Nakon sagledavanja Vaših marketinških potreba i definisanja zadatka, formiraćemo tim koji će na najbolji način odgovoriti  Vašim potrebama.

Video produkcija

Ovo je jedna od usluga, na koju smo najponosniji: najsavremenija oprema za snimanje i postprodukciju daje nam podlogu da stvaralačka ekipa-bude formirana na način da najbolje odgovori Vašim zahtjevima. TV spot, promo film, špica za Vašu televiziju-definisaćemo Vaše potrebe, formirati profesionalnu ekipu- i konačni prozvod mora biti dobar.

WEB sajtovi

Nemati u 21-vom vijeku web-stranicu, gotovo je nezamislivo. No, pitanje je znate li kakve sve mogućnosti postoje? Zašto je neka web strana posjećenija od druge? Šta ima prednost: dizajn ili funkcionalnost? Kontaktirajte nas, i postanite ponosni vlasnik kvalitetne i savremen web strane.

Grafički dizajn

Vaši klijenti, korisnici Vaših usluga-rijetko susreću upravu Vašeg preduzeća ili organizacije. Oni svakodnevno sreću Vaše proizvode i usluge. Način kako ste ih prezentovali, je Vaš izgled. Zato, ne prepuštajte slučaju grafički dizajn. Recite nam svoje želje, i mi ćemo Vam dati naše predloge, kao i gotova rješenja za štampu.Takođe, možemo Vam preporučiti najpovoljnijeg izvođača za baš tu vrstu promo-materijala, jer sarađujemo samo sa najboljima.

PR konsalting i edukacija

- Organizacija stručnih i profesionalnih usluga edukacije Vaših uposlenika, po stručnim segmentima, vezanim za prodaju, marketing, odnose s javnošću i javne nastupe.

- Izrada studija, analiza i stručnih akata vezanih za marketing, odnose s javnošću i društvenu korporativnu odgovornost Vašeg preduzeća

Bilbordi

IDEA PLUS , bez agencijske provizije, omogućava Vam sve vrste outdoor oglašavanja na teritoriji BiH (megaboard, bilboard, walscape, city light...) Kompletna usluga na jednom mjestu: grafička priprema, štampa, postavljanje i uklanjanje Vaše reklamne površine). Već dugo sarađujemo sa najvećim kućama u BiH koje posjeduju ove površine, i uslugu posredovanja-nećemo Vam naplatiti.

Ostalo

- Obrada Vaših TV ili promotivnih video-materijala: prevod, lektorisanje, titlovanje, sinhronizacija(spikerska ili višeglasna glumačka)

- Najjeftinija multiplikacija Vaših video-materijala u DVD I BD formatu.

- DVD veleprodaja


Vizija

Vizija nam je da u segmentu TV prava postanemo nezaobilazan faktor na BiH tržištu. 
Da budemo na onoj poziciji koja nam pripada po obimu prava koje posjedujemo, po porezu koji plaćamo, po broju ljudi kojima smo pružili mogućnost da rade. Da se izborimo sa “torbarima” koji preko nevidljivih firmi i računa na kajmakčalanskim i inim ostrvima, a uz pomoć korupcije iznose na račun TV prava iz ove zemlje neoporezovane milione, svake godine.
Vizija nam je, da uz pomoć najkvalitetnije tehničke infrastrukture okupimo najbolje autore iz regiona, koji tržištu mogu ponuditi prevodilačke, dizajnerske, rediteljske, montažerske i druge stručne usluge – za kojima vapi TV tržište.

Vizija nam je, da BH tržištu objasnimo da je marketing stručna i bitna oblast. Ako nam bolesni zub ne popravlja „komsijin mali, nema neko školu, ali puno čita o zubarstvu“- zašto bi neko ko odgovara sličnom opisu bio dobar kreator vašeg sajta? Zašto bi posjedovanje kamere i računara za montažu- bila dovoljna referenca za nekoga da  kreira Vaš vizuelni identitet? Zašto biste marketinške usluge plaćali nekome ko nije registrovan i ne plaća poreze? Zašto biste sve ozbiljne kampanje prepuštali agencijama iz inostranstva ?

Vizija nam je da na ovakva pitanja damo argumentovane i praktične odgovore.


Standardi

Jedina smo firma u BiH u oblastima filmske i TV distribucije, kao i TV produkcije i marketinga  koja ima uvedene standarde ISO 9001:2008 i  ISO 14001:2004

To su čvrste garancije da imamo precizne i kontrolisane procedure koje garantuju profesionalan proizvod ili uslugu.

Pored ovih standarda, posjedujemo i standard na koji smo naročito ponosni, SA 800:2008, koji govori o tome da smo prva BiH firma koja je standardizovala svoj stepen društvene korporativne odgovornosti.

 

 


 
IdeaPlus® Bijeljina 2014 | Sva prava zadrzana.